Info

Hoe kom ik er?

Op de fiets? Naast het campingterrein zal een fietsenstalling worden ingericht.

Met de tram of de bus? Het campingterrein is goed met het openbaar vervoer te bereiken. Het terrein is bereikbaar met tram 7, tram 8 of met bus 38. Zowel de tram als de bus stoppen allebei tegenover de camping, stap uit bij halte Crooswijksestraat (bus 38, tram 7) of Zaagmolenbrug (tram 8).

Met de auto? Gezien de beperkte parkeergelegenheid adviseren wij je om met de fiets of het openbaar vervoer te komen.

Plan je route op 9292.nl.

Drank en Eten

Op de camping zijn diverse mogelijkheden om wat te eten, bunkeren, knagen, nassen, schaften en te drinken. De consumpties dienen met munten te worden afgerekend. Eigen eten en drinken meenemen is niet toegestaan.

Toegangskaarten Camping Crooswijk

Dagkaarten

Kinderen van 0 tot 4
gratis
Kinderen van 4 tot 10
€ 1,00
Volwassen en kinderen vanaf 10 jaar
€ 3,00

 

Weekendkaart met 2 overnachtingen

Kinderen
€ 5,00
Volwassenen
€ 15,00
 
Ontbijt
€ 5,00
(per persoon, per dag)

 

Het tentenveld

Op een camping blijf je natuurlijk overnachten. Zo hoef je ook geen minuut van het festivalweekend te missen. Midden op het Schuttersveld wordt een knus kampeerterrein gerealiseerd. Wat is er nou leuker om na een aantal fantastische optredens nagenietend je tentje in te kruipen of nog even op je rug naar de sterren te kijken? Ook is er voor de kampeerders onder ons een avondprogrammering, op zowel zaterdag als zondag. En een heerlijk vers ontbijtje als je wilt! Prijzen gelden voor het hele weekend; tentplekkies zijn niet per nacht te boeken. Dubbel zoveel plezier!

Campingwinkel

Geen camping zonder campingwinkel waar je alle basis benodigdheden kan aanschaffen om er een fantastisch weekend van te maken.

Huisregels

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

Aanwijzingen van het personeel of de daarvoor bevoegde personen, die verband houden met de huisregels, dienen op het festivalterrein en in de directe omgeving te allen tijde stipt opgevolgd te worden.

 • Camping Crooswijk is een familiefestival, iedereen is van harte welkom. Kleine kinderen dienen begeleid te worden door een meerderjarige.
 • Voor Camping Crooswijk geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.
 • Het is verboden het evenement met het volgende te betreden: softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere (scherpe) voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels.
 • Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel en/of de organisatie dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie.
 • consumpties mogen alleen genuttigd worden op het evenementen terrein. Bij het verlaten van het terrein is het niet toegestaan om flesjes of blikjes mee te nemen.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.
 • Er wordt geen alcohol genuttigd en verkocht aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel aan de leeftijd wordt aan jongeren tot 25 jaar om een geldig legitimatie gevraagd.
 • Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het terrein verwijderd bij controle.
 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal worden de relevante goederen in beslag genomen, doen wij aangifte of dienen wij een klacht in en wordt u direct overgedragen aan de politie.
 • Het is verboden om bomen, podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
 • het is verboden drugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • In de tent en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.
 • Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.
 • door het betreden van het festivalterrein geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto's en/of video's te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
 • Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor deze editie geldig, deze munten kunnen niet worden ingewisseld.
 • Het terrein dient schoon gehouden te worden, door het afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
 • Fietsen, bromfietsen e.d. op het evenementen terrein zijn niet toegestaan.
 • Er kan worden afgeweken van de aangegeven openingstijden door externe omstandigheden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels van het evenement. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
 • Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.
 • Voor meer informatie kijk op www.campingcrooswijk.nl

Wij wensen u veel plezier op ons festival terrein,
De organisatie van Camping Crooswijk

Onze Vrienden